09.03.2018

Nytt studio i Horten

DAY4 har flyttet inn i nytt studio i Horten, en by med inspirerende og innovative mennesker med en utrolig skapertrang, som har resultert i bedrifter som sender raketter til verdensrommet og bygger intelligente ubåter under vann. I akkurat denne byen skal DAY4 vokse frem til å bli et kompetansehus der de beste jobber sammen. Nettopp for å skape ny historie ved full utnyttelse av fremtidens digitale verktøy.

Read more