22.08.2019

Integromat

The glue of the internet

With hundreds of already built solutions to connect your services, we an help you integrate your systems using Integromat

One of the many scenarios we have created for our clients.

Ever needed to integrate your systems, A to B as well as to C?
Not only can we help you integrate all your platforms but we can do it faster and cheaper than most other options because of the reusability and flexibility of the Integromat Platform.

We can help you

  • Create scenarios for each type of data object that you need to sync
  • Create new apps if your specific platform or service does not yet exist
  • Setup direct http connections to your REST, GRAPHQL or even SOAP API.
  • Support you in debugging, testing and improving your scenario work flows.

Contact us today: post@day4.no

09.03.2018

Nytt studio i Horten

DAY4 har flyttet inn i nytt studio i Horten, en by med inspirerende og innovative mennesker med en utrolig skapertrang, som har resultert i bedrifter som sender raketter til verdensrommet og bygger intelligente ubåter under vann. I akkurat denne byen skal DAY4 vokse frem til å bli et kompetansehus der de beste jobber sammen. Nettopp for å skape ny historie ved full utnyttelse av fremtidens digitale verktøy.

Read more