Mange bedrifter har slått seg til ro med at identitet handler om logo, farger og elementer presentert gjennom forskjellige media, men det er ikke hele sannheten lenger.

I en moderne verden hvor ethvert menneske på jorden bare er et tastetrykk unna, har bedrifter fått en større arena å spille på for å tydeliggjøre sin identitet. Men denne «arenaen» har også åpnet for at en større del av bedriftens karakter har blitt synlig for forbrukere.

Det handler ikke lenger bare om utseende i det ytre, men nå også det som sies og gjøres ut i markedet, som utgjør det indre.

Read more